Tokyo

För dig som inte har varit i Tokyo vill jag bara säga spara allt du/ni kan för detta är en stad som måste besökas!
Jag och min kära syster var där för 2 och ett halv år sedan. Vi var där i 12 dagar och det var det roligaste och mest spännande resa jag någonsin gjort.
Att komma dit utan att kunna någon Japanska är ganska svårt men det funkar. Det är tur att man har armar och ben att använda när språket inte synkar:)
Hade lite problem att ladda upp några av mina egna bilder som jag tagit där så ni får nöja er med dessa....

For those of you who have not been in Tokyo, I would just say, save all you can because this is a city that must be visited! I and my dear sister was there for 2 and a half years ago. We were there in 12 days and that was the funniest and most exciting trip I've ever done.

对于那些没有谁在东京得到,我只想说,节省你/你可以,因为这是一个必须要访问的城市! 我和我亲爱的妹妹,并有2年半前。我们是有12天,这是最有趣,最激动人心的旅游我做过。
20080826085803
80885b5ec77de743945d01a1d0c7e4598e4e9070_m_large
Tyvärr hade körsbärs blomningen  just varit men nästa gång ska jag inte missa den

Unfortunately, we missed cherry bloom

不幸的是,我们错过了樱花盛开
20090225092152
Under bron ligger en gigantisk strand där jag och Johanna + några engelska vänner låg och solade samt spelade frisbee 2 dagar då det var värme rekord i Tokyo just i maj månad.
Det roligaste var att det vara bara vi som låg på hela stranden. Alla japaner satt i skuggan(sunt och smart). Det hela slutade med att Japansk TV och dagstidning kom tid och filmade/fotade oss vita, glomiga västerlänningar  haha en väldigt rolig upplevelse. Ni vet ju själva hur man ser ut innan man fått de första solstrålarna efter en lång vinter heheh
På stranden satt vi med några öl och  sushi tills solen hade gått ner bakom bron och tills stan såg ut så här.
Sen gick vi för att shoppa lite samt äta och sen avsluta med karaoke....som är en helt annan historia hahaha....
hade sååååå kul!!!!!

Over the bridge lies a huge beach where I and Johanna + some English friends were sunbathing and playing frisbee and 2 days when it was record heat in Tokyo just in the month of May. The funniest was that it was just us who were at the beach. All Japanese people sat in the shade (good and smart). It all ended with the Japanese TV and newspaper time came and filmed / photographed us whites, Westerners forget haha a very fun experience. You know themselves how to look before they received the first rays of the sun after a long winter heheh On the beach we sat with some beer and sushi until the sun had gone down behind the bridge and the city looked like this. Then we went to shop and eat a bit and then finish with karaoke .... which is a completely different story hahaha .... sååååå had fun !!!!!

在桥是一个巨大的海滩,我和约翰娜+一些英国朋友,日光浴和玩飞盘和2天时,只是在5月份在东京创纪录的高温。 最有趣的是,这只是我们在海滩上谁的。在所有日本人坐在阴凉(好的和智能)。这一切都结束与日本的电视和报纸的时间来了,拍摄/拍照我们白人,西方人忘记哈哈一个非常有趣的体验。你知道自己是如何看待他们收到前经过漫长的冬季heheh太阳的第一缕曙光 在沙滩上,我们与一些啤酒和寿司坐在直到太阳已减少了背后的桥梁和城市看上去像这样。 然后我们去购物,吃了一点,然后完成卡拉OK ....这是一个完全不同的故事hahaha .... 有很多的乐趣!!!!!
102560125_905f2d4fd8_large
många kaniner som väntar på att få en ägare

many rabbits waiting to get an owner

等待获得业主的兔子
20081130043746
När det regnar ser det ut så här

When it rains, it looks like this

当下雨时,它看起来像这样
20081016172349
Det som är så fashinerande är att näst intill alla sover på tunnelbanan?
Galet jag har en bild där hela vagnen sover utom jag till och med min syster sover hehehe..
ska se om jag lyckas få upp den snart

What is so fascinating is that almost all sleeping on the subway? Crazy I have an image in which the whole car is asleep but me and my sister sleeps hehehe .. to see if I manage to get it up soon

什么是令人着迷的是,几乎所有睡在地铁? 疯狂我有一个形象的全车都睡着了,但我和我的妹妹睡hehehe .. 看我是否能恢复它很快
20081215211705
Hello kitty var över allt! verkligen, över allt!

Hello kitty was everywhere! indeed, everywhere!

凯蒂猫是无处不在!事实上,无处不在!
20080527074840
20080609150548

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0